Kundtjänst: 08-32 32 92 | kontakt@nvfonsterputs.se

Allmänna villkor

När du bokar fönsterputs av oss på Nacka Värmdö Fönsterputs så har vi följande villkor för att du och våra medarbetare skall vara i trygga händer.

1. Allmänna villkor

Dessa gäller för samtliga tjänster om inte annat anges. Med ”tjänst” avses de tjänster NV Fönsterputs utför åt ”beställaren”, mot ersättning enligt godkänd beställning.

2. Uppdraget

NV Fönsterputs förbinder sig att utföra överenskomna tjänster på ett professionellt och för branschen korrekt sätt. NV Fönsterputs skall vid utförandet av tjänsten använda sig av kompetent och lämplig personal.

Utrustning

Vi har med allt fönsterputsmateriel vid samtliga uppdrag.

Beställd tid

Detta framgår vid orderbekräftelsen skickad per mail.

Bokning

Med bokning avses per telefon eller e-post av Beställare godkänt förslag på tid för Tjänstens utförande. Bokning är bindande och kan endast ändras som beskrivet i punkt 4. Nacka Värmdö Fönsterputs Hem förbehåller sig rätten att ställa in bokat tillfälle. Detta meddelas beställaren före uppdragets starttid.

3. Avbokning och ombokning

Ett tillfälle kan avbokas av beställaren via mejl eller telefon till Nacka Värmdö Fönsterputs. Avbokat tillfälle inom 7 dagar debiteras 50% och inom 24 timmar debiteras 100%.

Uteblivna tillfällen

Om Uppdraget inte kan utföras på överenskommen tid och inte avbokats eller ombokats faller tillfället bort och debiteras. Är det en utförare hos Nacka Värmdö Fönsterputs som fått förhinder att närvara vid överenskommen tid tar Nacka Värmdö Fönsterputs kontakt med Beställaren omgående för att hitta en ny tid att ersätta uteblivet tillfälle.

Helgdagar

Vi fönsterpustar på helgdagar om ni som kund blivit tilldelad ett uppdrag på helgdagar.

4. Nöjd kund-garanti

NV Fönsterputs kvalitetsgaranti bygger på och gäller för utförd fönsterputsning. Vi vill att du kontaktar oss om du inte är nöjd av någon anledning.

5. Betalningsvillkor

Fakturering sker efter utfört uppdrag. Betalning skall ske senast inom 15 dagar från fakturadatum eller om det är till fördel för kunden det förfallodatum som anges på fakturan. Vid betalning ange OCR-numret som referens. Det är beställarens ansvar att kontrollera så att tak för skattereduktion ej överstigits. Om skatteverket i någon omfattning nekar utbetalning eller om Nacka Värmdö Fönsterputs blir återbetalningsskyldig för utbetalt belopp har Nacka Värmdö Fönsterputs i efterhand rätt att kräva Beställaren på motsvarande belopp.

6. Pris

Priserna för Tjänster framgår av offert/ orderbekräftelse som skickas per mail.

7. Arbetsledning och kontaktperson

Arbetet leds och kontrolleras av NV Fönsterputs arbetsledare. Arbetsledaren rapporterar till Beställarens kontaktperson. Beställaren skall utse kontaktperson till vilken NV Fönsterputs kan vända sig för rapportering och förfrågningar.

8. Nycklar mm

Beställaren skall antingen vara hemma när vi kommer, lämna nyckeln till oss i Nacka Forum eller lämna nyckeln ute enligt överenskommelse. Återlämnande av nycklar sker endast till den person hos Beställaren som inlämnat dessa.

9. Ansvar

NV Fönsterputs är skyldig att utge ersättning för skador som tillfogats Beställaren på grund av NV Fönsterputs del. Personskador regleras i enlighet med NV Fönsterputs försäkring. Beställaren skall så långt möjligt vidta åtgärder för att begränsa skadans omfattning. NV Fönsterputs kan inte göras ansvarig för befintliga skador.

Eventuella skador eller annan åverkan på fönster som putsats av NV Fönsterputs utförare, som inte orsakas av slarv eller annan skadegörelse av denne, skall ersättas av Beställaren. Skaderapport/-anmälan skall lämnas in skriftligt och i de fallen det är möjligt skall bild bifogas.

10. Ersättningsanspråk på grund av skada

Eventuellt ersättningsanspråk skall anmälas inom skälig tid skriftligt till NV Fönsterputs, dock senast fem (5) arbetsdagar efter att skadan konstaterats. Om ersättningsanspråket anmäls senare förlorar beställaren rätten att åberopa felet.

11. Försäkring

NV Fönsterputs innehar ansvarsförsäkring som säkerhet för fullgörandet av eventuell skadeståndsskyldighet enligt dessa allmänna villkor. NV Fönsterputs har försäkringar som täcker både person- och sakskada vid varje skadetillfälle. NV Fönsterputs är även försäkrad mot låsbyten som kan inträffa vid förlust av nycklar.

12. Förberedelser innan fönsterputsningen

Beställaren skall plocka bort samtliga saker från fönstrens så att vi lätt kommer åt fönstrena. Om detta inte blir gjort debiterar vi 400kr.

13. Ändringar och tillägg

Villkorsändringar meddelas beställaren minst två veckor innan ikraftträdande. Villkoren publiceras på NV Fönsterputs hemsida: www.nvfonsterputs.se

14. SEKRETESS

Varje uppdrag behandlas med sekretess. Nacka Värmdö Fönsterputs medarbetare har skrivit på en sekretessförbindelse och därmed tystnadsplikt. Beställare förbinder sig i sin tur att behandla information och material från NV Fönsterputs i form av referenser och dylikt konfidentiellt.

Vår vision

Vi verkar för att bli det självklara fönsterputsbolaget för såväl privatpersoner, företag, byggnadsherrar och föreningar att anlita Nacka Värmdö Fönsterputs för putsning av fönster.

Bli kontaktad av oss

Skriv in ditt telefonnummer så hör vi av oss till dig inom 12 timmar